Abdülkerim Erdoğan Web Bloğu

07:27 pm
24 Ocak 2017

Ankara Evliyaları ve Ziyaret Yerleri

Ankara şehir merkezi ve ilçelerinde bulunan Allah dostlarının mezarlarının sayısı, bizlere bu toprakların manevi muhafızlarının olduğunun en güzel isbatıdır. Aşağıda isimlerini zikredeceğimiz önder ve abide şahsiyetlerin bazılarının kutlu mekanlarını tek tek ziyaret ederek fotoğraflarla tesbitini yaptık. Osmanlı ve vakıf belgelerinde isimleri zikredildiği halde mezarlarını tespit edemediğimiz velilerin ise isimlerini ve yaşadığı yerleri yazdık. Bu bilgileri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Daha geniş bilgi için sitemizden “Manevi Mimarlarıyla Ankara” ve “Edebi ve Tarihi Şahsiyetleriyle Ankara” isimli kitaplarımızı pdf formatında bilgisayarınıza indirebilirsiniz.
a. Osmanlı belgeleri ile vakıf kayıtlarında isimleri zikredilen Allah dostlarının kutlu mekanlarının (türbe/mezar) bulunduğu yerler:
1. Seyyid Hüseyin Gazi (Hüseyin Gazi Tepesi-Mamak)
2. Kırmızı Ebe (Taşlıca Köyü-Kızılcahamam)
3. Oruç Gazi (Taşlıca Köyü-Kızılcahamam)
4. Şeyh Abdurrahman (Otacı Şıhlar Köyü-Kızılcahamam)
5. Saraç Sinan/Sinanüddin Yusuf b. Hasan (Kayabaşı Mahallesi-Altındağ)
6. Erdede Sultan/Hallac Mahmud (Ulus-Altındağ)
7. Tabduk Emre (Emremsultan Köyü-Nallıhan)
8. Ahî Yakup (Hacı Bayram-ı Veli Camii yanı-Altındağ)
9. Ahî Yusuf bin Ahî İshak (Altındağ)
10. Ahî Hüsameddin (Altındağ)
11. Şeyh İzzeddin (Altındağ)
12. Hüseyin bin Seyyid Şemseddin (Altındağ)
13. Ahî Yusuf (Altındağ)
14. Bacım Sultan (Nallıhan)
15. Ömer Şeyh (Nallıhan)
16. Caferi Sadık (Nallıhan)
17. Ahî Şerafeddin (Altındağ)
18. Şeyh Ali Semerkandi (Çamlıdere)
19. Halil Dede (Çamlıdere)
20. Ahî Fatıma Bacı (Sincan)
21. Hacı Tuğrul Baba (HacıtuğrulbabaPolatlı)
22. Baba Yakup (Polatlı)
23. Şah Kalender Veli (Sele Köyü-Çubuk)
24. Abalı Baba (Memlik Köyü-Yenimahalle)
25. Ahî Mesut (Bağlıca Köyü-Etimesgut)
26. Seydi Yusuf Dede (Bağiçi Köyü-Gölbaşı)
27. Felekeddin Bey/Kesikbaş (Altındağ)
28. Hacı Bayram-ı Veli (Altındağ)
29. Baba Nahhas Ankaravî/Bedreddin Efendi (Merkez-Kalecik)
30. Kazancı Baba (Merkez-Kalecik)
31. Şeyh Elvan (Altındağ)
32. Baba Kıbel (Çeçtepe Köyü-Kızılcahamam)
33. Ahmed Nuri Baba (Altındağ)
34. Ali Efendi Dede (Karaşar-Beypazarı)
35. Yusuf Dede (Altındağ)
36. Şeyh Ebu İshak (Altındağ)
37. Doğan Bey/Yürüyen Dede (Altındağ)
38. Enbiya Dede (Merkez-Şereflikoçhisar)
39. Yakub Abdal (Yakupaptal Köyü-Çankaya)
40. Şeyh Ali (ODTÜ Kampüsü-Çankaya)
41. Samut Bali (Akçakese-Güdül)
42. Ahî Elvan (Altındağ)
43. Karaca Ahmed (Karacaahmed Köyü-Polatlı)
44. Basri Şeyh (Basri Köyü-Polatlı)
45. Ak Yusuf (Polatlı)
46. Yağmur Baba (Yağmurbaba Köyü-Polatlı)
47. Hızır Şeyh (Hıdırşeyh Köyü-Polatlı)
48. Kara Davud (Beypazarı)
49. Edhem Baba (Altındağ)
50. Bünyamin Ayaşi (Merkez-Ayaş)
51. Es-Seyyid eş-Şeyh Hüseyin Nakşibendi (Altındağ)
52. Hüsâmeddîn Ankaravî (Kutluhan Köyü-Haymana)
53. Şeyh Muhyiddin Efendi (Ayaş)
54. Aziz Mahmud Hüdâyî (Şereflikoçhisarlı olup türbesi İstanbul’da)
55. Şeyh Taceddin-i Veli (Altındağ)
56. Şeyh Mehmed Baba (Altındağ)
57. İsmail Rusuhi Dede/İsmâîl-i Ankaravî (Ankaralı olup türbesi İstanbul’da)
58. Şeyhülislam Yahya Efendi (Ankaralı olup türbesi İstanbul’da)
59. Ayvaşık Dede/İvaz Dede (Beypazarı)
60. Ahmed Nuri Baba (Altındağ)
61. İncik Sultan (Gümele Köyü-Çamlıdere)
62. Tıybi Mehmed Efendi (Beypazarı)
63. Tiritzâde Hüseyin Efendi (Altındağ-Ankara)
64. Halveti Mehmed Efendi (Merkez-Beypazarı)
65. Kasım Baba (Altındağ)
66. Hasan Ziyauddin Efendi (Merkez-Nallıhan)
67. Şeyh Mehmed Tayyib Baba (Solfasol Köyü-Altındağ)
68. Şeyh Şemseddin Efendi (Altındağ)
69. Seyyid Abdülhakim Arvasi (Bağlum-Keçiören)
70. Arabacılar Kahyası İsmail Ağa (Solfasol Köyü-Altındağ)
71. Taceddinzade Şeyh Mustafa Efendi (Altındağ-Ankara)
72. Taceddin Şeyhi Mustafa Taceddin Efendi (Solfasol Köyü-Altındağ)
73. Ahmet Kayhan (Kızılca Köyü-Mamak)
74. Dr. Münir Derman (Memlik Köyü-Yenimahalle)
75. Mustafa Asım Köksal (Bağlum-Keçiören)
76. Hacı Hasan Burkay (Hacıhasan Köyü-Gölbaşı)
77. Abdullah Çetin Faruki (Solfasol Köyü-Altındağ)
78. Ahi Çomak (Tekke Köyü-Elmadağ)
79. Ahi Cemal (Yeşildere-Elmadağ)
80. Süleyman Dede (Çakırlar-Yenimahalle)
81. Kurt Şeyh (Sincan)
82. Şeyh Bahşâyiş (Kazan)
83. Sungur Seydi (Bitik Köyü Kabristanı-Kazan)
84. Mehdi Şeyh (Kumpınar Köyü-Kazan)
85. Tarihi Kırklar Kabristanı (Altındağ-Ankara)
86. Abdülkerim Baba (Haymana)
87. Melike Hatun (Altındağ-Ankara)
88. Mevlana Misafir/Misafir Fakih (Altındağ)
89. Mevlevi Kabristanı (Cenabi Ahmed Paşa Camii-Altındağ)
b. İsimleri belgelerde zikredildiği halde mezarlarının yerlerini tespit edemediğimiz velilerin isimleri:
1. Seydi Ali (Kazan)
2. Şeyh Timur (Polatlı)
3. Şeyh Cüneyt (Yenimahalle)
4. Ahi İsmail (Kazan)
5. Yağmur Şeyh (Yenimahalle)
6. Şeyh Mahmud (Kazan)
7. Şeyh Güvenç (Kazan)
8. Ankaravî Şeyh Ahmed Çelebi  (Altındağ)
9. Hasan Şeyh (Polatlı)
10. Yazıcı Selahaddin (Altındağ)
11. Abdülkadir b. Yusuf İsfahanî (Altındağ)
12. Öksüzce Baba (Altındağ)
13. Kul Derviş (Altındağ)
14. Gül Baba (Çubuk)
15. Baklacı Baba (Altındağ)
16. Koyun Baba (Altındağ)
17. Şeyh Hasan (Kızılcahamam)
18. Şemseddin Şeyh (Kızılcahamam)
19. Tıybi Mehmed Efendi (Beypazarı)
20. Derviş Çavuş (Kazan)
21. Oğul Bey (Gölbaşı)
c. Belgelerde adı zikredilmeyen ve yöre halkı tarafından ziyaret edilen mekanlar:
 
1. Alışoğlu (Merkez-Kalecik)
2. Çile Dede (Polatlı)
3. Kuşcu Baba (Kuşçu Köyü-Polatlı)
4. Şaban Dede (Şabanözü Köyü-Polatlı)
5. Yel Dede (Polatlı)
6. Hasan Dede (Çubuk)
7. Hasan Dede (Nallıhan)
8. Gül Baba (Altındağ)
9. Tezveren Sultan (Altındağ)
10. Karyağdı Sultan (Altındağ)
11. Yunus Dede (Kızılcahamam)
12. Koyun Baba (Koyunbaba Köyü-Kalecik)
13. Horasan Erleri (Bağlum-Keçiören)
14. Mahya Dede (Benli Yaylası-Çamlıdere)
15. Malkoç Dede (Sazılar Köyü-Polatlı)
16. Horasanlı Abdullah (Kızılcahamam)
17. Seyyid Siyami (Çubuk)
18. Kartal Dede (Merkez-Bala)
19. Hacı Murad (Çubuk)
20. Baba Sultan (Akyurt)
21. Hüllem Dede (Kazan)
22. Karaağaç (Altıağaç) Dede (Karaağaç Köyü-Mamak)
23. Direkli Baba (Altındağ)
24. Seccade Sultan (Altındağ)
25. Cimcime Sultan (Merkez-Haymana)
26. Hoş Ebe (Merkez-Nallıhan)
27. Cibilli Dede (Çamlıdere Yaylası-Çamlıdere)
d. Osmanlı ve vakıf belgelerinde isimleri zikredilen ve türbeleri ziyaret edilen tarihi şahsiyetler:
 
1. Gazi Gündüz Alp (Hırkatepe Köyü-Beypazarı)
2. Turasan Bey (Tekke Köyü-Kazan)
3. Karaca Bey (Hacettepe-Altındağ)
4. Cenabi Ahmed Paşa (Cenabi Ahmed Paşa Camii avlusu-Ulucanlar Caddesi-Altındağ)
5. Azmzâde Esad Paşa (Cenabi Ahmed Paşa Camii avlusu-Altındağ)
6. Beynamlı Hacı Mustafa Efendi (Solfasol-Altındağ)
7. Paşacık (Akçakese Köyü-Güdül)
8. Mimarzadeler (Hacettepe-Altındağ)
Daha geniş bilgi için: Abdülkerim Erdoğan, Ankara Erenleri-I, Ankara Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Ankara 2012.
Ankara Erenleri 2 ve 3. cilt ise yayına hazırlanıyor…

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir