Skip to content
AnkaraSevdam // Ankara Tarihi ve Kültürü Araştırma Portalına Hoşgeldiniz:
Haberler
ANKARA KALESİ VE ALAADDİN CAMİİ

"ANKARA KALESİ VE ALÂADDİN CAMİİ"
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NCE TÜRKÇE VE İNGİLİZCE ÖZETLİ YAYINLANDI...


858363_478148885566035_1633253566_o
Abdülkerim Erdoğan tarafından hazırlanan "ANKARA KALESİ VE ALÂADDİN CAMİİ" isimli kitap, Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından yayınlandı. Türkçe yayınlanan eserin İngilizce özetide verildi. Renkli, 168 sahife, 13,5x21,5 cm ebadında, kuşe kağıda baskılı ve ciltli şömiz kapaklıdır.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek kitabın takdimini şöyle yazmıştır: “Ankara Kalesi, coğrafyamızda yaşamış medeniyetlerin ortak kültür mirası olmasına rağmen, dokuz asırdır da Türk-İslâm medeniyetinin koruması altındadır.
“Her katı biri birinden yüksek, dürr-i yektâ gibi, beyaz kuğu gibi kat kat tabakalı bir kaledir” diye Ankara Kalesi’ni öven ünlü seyyahımız Evliya Çelebi, “padişahların hasreti, insan eliyle yapılmış ibret verici sağlam bir kale” derken de Ankara’nın stratejik önemini anlatır. Ankara Kalesi surlarını katmerli beyaz gül yaprağına benzeten Evliya Çelebi, tarihçilerin de “dünya kalelerinin tamamını gördük, fakat bu kale gibisini görmedik” diye övdüklerini yazar.
Ankara Kalesi, yaşanmış tarihinin dilini konuşan ve açık hava müzesi niteliğinde, geçmişle gelecek arasında köprü olan ve yaşayan bir hisardır.
Sultan Alâaddin Camii de, Türk-İslâm medeniyetinin Ankara’daki ilk abide eseridir. Türk ahşap sanatının nadide örneklerinden olan minberi de bir sanat şaheseridir.
Uzaktan seyrettiğimiz veya sokaklarında gezdiğimiz Ankara Kalesi’ni daha yakından tanımak, yaşanmış hikayesinden haberdar olmak için bu çalışmayı sizlere sunuyoruz.
Ankara’da ilk “sultan” ve “cuma” camii olan Alâaddin Camii hakkında da özet bilgilerin sunulduğu, yazıtlarının (kitabeleri) okunduğu ve mimarisi hakkında özet bilgilerin verildiği bu çalışmayı hazırlayan Ankara şehir tarihçisi Abdülkerim Erdoğan’a teşekkür ederim.
Büyükşehir Belediyesi olarak Ankara Kalesi ve çevresi sağlıklaştırma projeleri hazırlayarak, kısım kısım uygulama çalışmalarını da başlatmış bulunuyoruz. Bu çalışmalarımızın bir kısmı da tamamlanmak üzeredir. Çalışmalarımıza verdiğiniz desteğe teşekkür eder, saygılar sunarım.”

Mezkûr kitap, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığından ücretsiz temin edilebilir.

 
ŞEHRENGİZ SOHBETLERİ

KEÇİÖREN ESTERGON KALESİ TÜRK KÜLTÜR MERKEZİ'NDE
"ŞEHRENGİZ SOHBETLERİ" BAŞLADI.


baba2IMG_1087
Abdülkerim Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu "Şehrengiz Sohbetleri" başladı. Keçiören Belediyesi her ayın ikici haftası Çarşamba günü saat 19.30 da Estergon Kalesi Türk Kültür Merkezi'nde "Esrarlı Bir Şehrin Sokaklarında Bilinmeyen Yönleriyle Ankara" konulu "Şehrengiz sohbetleri"yle tarihe yolculuğu başlattı. Ankara Şehir Tarihçisi ve Araştırmacı-yazar Abdülkerim Erdoğan, konuklara "Sırlar şehri Ankara"nın yaşanmış tarihi ile yetiştirdiği tarihi ve edebi şahsiyetler hakkında sinevizyon gösterileriyle bigiler vermektedir. Yoğun ilgi gören sohbetler devam etmektedir.
 
BİZİM YÛNUS (YÛNUS EMRE) KİTABI YAYINLANDI

 

bizim_yunusANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
"BİZİM YÛNUS"
İSİMLİ ESERİ YAYINLADI...

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tatcı ve Abdülkerim Erdoğan tarafından yayına hazırlanan "BİZİM YÛNUS" isimli eser, Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından bir kültür hizmeti olarak yayınlandı.13,5x21 cm ebadında, kuşe kağıda baskılı, renkli, ciltli ve şömiz kapaklı olaln kitap 244 sahifedir.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Melih Gökçek Beyin "Bizim Yûnus" için Takrizi:
Ankara’nın şirin ilçesi Nallıhan’ın yetiştirdiği büyük Hak ârifi Tapduk Emre’nin “Emrem Sultan” köyündeki dergâhında yetiştirdiği “aşk sultanı” Yûnus Emre, söylediği ilâhîlerle yedi yüz elli sene sonra ölü gönüllerimizi diriltmeye devam ediyor…
Onun gönül kilidinin anahtarı Hacı Bektaş-ı Velî’nin işâreti ve Tapduk Emre’nin himmetiyle Emrem Sultân Köyü’nde açılmıştı. Bugün bizim gönüllerimiz de, Tapduk Sultân’ın izinden giderek vuslat bayramına ulaşan Hacı Bayrâm-ı Velî’nin işaretiyle başkent olan Ankara’da yine Yûnus’un ilâhîleriyle açılır ümidindeyiz.
Buyurun Yunus’un irfan sofrasına...
Birliğe ve dirliğe ulaşmak için, hep birlikte aşk ile …
“Ölür ise ten ölür canlar ölesi değil!” diyen Yûnus bugün de dün kadar canlı, heyecanlı ve dipdiri… Bizi bekliyor.
Ölümsüz âşık, şairler kocası Yûnus elinizdeki ilâhîlerinde bütün insanlığı, aşka, kardeşliğe, güzel ahlâka, merhamet ve şefkate davet ediyor. Tapduklu Yûnus bizi, geçmişten gelerek gelecek asırları kucaklayan bir göz yaşı medeniyetine, bir sevgi ve bilgi medeniyetine çağırıyor:
Gelin tanışık edelim
İşin kolayın tutalım
Sevelim sevilelim
Dünya kimseye kalmaz
 
HACI BAYRAM-I VELİ
hb"ANKARA'NIN MANEVİ MİMARI
HACI BAYRAM-I VELİ"

İSİMLİ KİTAP YAYINLANDI...

Hacı Bayram-ı Veli’ye Hizmet Edenler Derneği tarafından, Yazar Abdülkerim Erdoğan tarafından hazırlanan "ANKARA'NIN MANEVİ MİMARI HACI BAYRAM-I VELİ" isimli eser yayınlandı. Bu eserde Anadolu'nun manevi hamisi ve "Ahi Sultan" unvanlı Hacı Bayram-ı Veli, külliyesi ve yetiştirdiği halifeleri ile kutlu mekanları anlatılmaktadır. Kitap, Hacı Bayram-ı Veli Camii yakınında bulunan dernek binasından temin edilebilir.

Başlarken:

Hacı Bayram-ı Veli hazretleri, Ankara’da doğmuş ve yetişmiş ondördüncü yüzyıl Anadolu’sunun müderrisi (alimi), onbeşinci yüzyıl ilk çeyreğinin de Anadolu şeyhi, Ankara’nın da manevi mimarıdır.

Asırlardır gönülleri şâd eden ve adını dahi anmakla huzur duyduğumuz Hacı Bayram-ı Veli hazretlerini (Allah sırlarını azîz etsin), 1428-29 yılında şahitlik yaptığı “Seyyid Abdülkadir İsfahânî” vakfiyesinde yazılı olan elkâbıyla anarak başlıyoruz:

“Kutbu evliyâ-i ve’l-arifîn, el-hâdî ila tarîk’il-hakki ve’l-yakîn, ve’l-vâkıf’ül-esrâr’il-vâsîlîn, mergûb’ul-alemîn, mürşid’il-halâik’il-ecmaîn, eş-Şeyh Hâcı Bayrâm ibni Ahmed bin Mahmûd âfî anhümü’l-Vedûd.”

Evliyâ’nın ve âriflerin başkanı, Hak ve yakîn yolunu gösteren, ilahî sırlara ulaşanları bilen, âlemlerin beğendiği ve arzuladığı, yaratılmışları irşâd eden, Mahmud oğlu Ahmed’in oğlu Şeyh Hacı Bayram, çok seven ve bağışlayan Allah, onları bağışlasın. Âmin.

 
CUMHURBAŞKANIMIZDAN TEŞEKKÜR...
b.baba
ANKARA TARİHİ VE KÜLTÜRÜ
ÜZERİNE YAPTIĞIMIZ YAYINLAR

CUMHURBAŞKANIMIZ 
SAYIN ABDULLAH GÜL'E
TAKDİM EDİLDİ.

Cumhurbaşkanımız tarafından gönderilen teşekkür yazısı metni:

Sayın Abdülkerim ERDOĞAN
Araştırmacı-Yazar

Ankara üzerine yaptığınız ve Cumhurbaşkanlığına sunduğunuz değerli araştırmalar, Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edilmiş olup kendileri teşekkürlerini ve başarı dileklerini iletmek üzere beni görevlendirmişlerdir.

Mustafa İSEN
Genel Sekreter

 
EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNÂMESİ'NDE ANKARA
evliyakapakkkk
"EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNÂMESİ'NDE ANKARA"
İSİMLİ KİTAP
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TARAFINDAN YAYINLANDI...

Abdülkerim Erdoğan tarafından yayına hazırlanan "EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNÂMESİ'NDE ANKARA" isimli kitap, Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından yayınlandı.

A4 ebadında, 160 sahife, 135 gr kuşe kağıda renkli baskılı, ciltli ve şömiz kapaklı olan kitapta eski arşiv fotoğrafları ile güncel renkli fotoğraflar bulunmaktadır.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Melih GÖKÇEK Bey'in kitaba yazdığı Takdim yazısı:

Evliya Çelebi, insanlık tarihine yön veren yirmi kişi arasına girmiş, yetmiş yılı aşkın ömrünün elli bir yılını seyahatlerle geçirmiş ve on ciltlik “Seyahatnâme” isimli kültür hazinesini de dünya kültürüne miras bırakmış, kendi deyimiyle bir “seyyâh-ı âlem”dir.
Türkiye dışında çok daha fazla tanınan Evliya Çelebi’nin Seyahatnâme’si, 1814 yılında Avusturyalı tarihçi, diplomat ve Doğu bilimleri uzmanı Joseph von Hammer-Purgstall tarafından keşfedilmiş, daha sonra yabancı bilim adamları tarafından incelenmiş, araştırmalar yapılmış, birçok dile çevrileri yapılarak, yayımlanmıştır. Ayrıca, Avrupa Konseyi de Evliya Çelebi’yi “Yirmibirinci yüzyılda insanlığa yön veren en önemli yirmi kişiden biri” olarak ilan etmiştir. UNESCO tarafından 400’üncü doğum yılına rastlayan 2011 yılını, “Evliya Çelebi’yi Anma Yılı” olarak ilan edilmiş, yurt içinde ve yurt dışında yapılan çok sayıda etkinliklerle kutlanmıştır.
Evliya Çelebi, bir gezgin olduğu kadar bir tarihçi, bir mimar, bir halkbilimci, bir sanatçı, bir ressam, bir müzisyen, bir haritacı, bir zenaatkâr, bir savaşçı, bir edip, bir hafız, tasavvufî edeb ve erkânı bilen bir derviştir. Aynı zamanda ağzının tadını bilen, yemesini seven, yemeklere ilgi gösteren bir kişidir.
İnsanlık tarihine büyük bir miras bırakan Evliya Çelebi, 1648 yılının ilkbaharında Ankara’ya gelmiş ve ziyareti sonrası da şu güzel duayı yapmıştır: “Allahu Taalâ dünyanın sonuna kadar Osmanlılar elinde ebedî ede. Âmin, yâ Müste’ân.”
Bir zamanlar Ankara Vilâyeti’ne bağlı olan ve doğusunda bulunan “Koçu Baba Köyü”nden başlayıp, batı sınırında bulunan Nallıhan “Köstebek Hanı” menzilinde sona eren ilk seyahati esnasındaki Ankara izlenimleri, yaşanmış tarihimize ışık tutmaktadır.
Ankara’nın manevî mimarlarından olan “Seyyid Hüseyin Gazi” ve “Er Sultan” hakkındaki bilgileri ilk defa Evliya Çelebi’nin Seyahatnâme’sinden öğreniyoruz. Ankara Kalesi’nin sağlamlığını ve güzelliğini, diğer şair ve şehrengizlerin “Dünya kalesinin tamamını gördük, fakat böyle bir şey görmedik” sözüyle de destekleyerek “Bir katmerli beyaz gül yaprağı gibi kat kat sur” ifadesini kullanan Evliya Çelebi, “Ankara keçisi”, “Ankara sofu”, “Ankara pastırması”, “Ankara paçası”, “Ankara kerpici”, “Beypazarı kavunu”, “Üzüm turşusu”, “Beypazarı armudu” ve diğer unutulan değerleri hatırlatır.
Evliya Çelebi’nin Ankara izlenimleri konusunda günümüze kadar çok sayıda araştırma yapılmış ve makaleler yayınlanmıştır. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak yapılan bu çalışmalara “Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde Ankara” isimli bu mütevazi eserle katkı veriyoruz.
 
ANKARA ERENLERİ-1
ankara-erenleri1_sonNN
ANKARA BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN
BİR KÜLTÜR HİZMETİ DAHA...

"ANKARA ERENLERİ-1"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Kültür Yayınları Serisinden
“ANKARA ERENLERİ”nin birinci cildi yayınlandı.

Abdülkerim Erdoğan tarafından yayına hazırlanan eser de; Seyyid Hüseyin Gazi ve oğlu Seyyid Cafer (Battal Gazi), Karaağaç Dedesi, Hacı Sinânüddîn Yusuf, Baklacı Baba, Tabduk Emre ve kızı Bacım Sultan, Ömer Şeyh, Caferi Sâdık, Er Sultan (Hallac Mahmud), Hacı Tuğrul Baba, Şeyh Paşa, Fatıma Bacı, Karaca Ahmed Sultan, Kırmızı Ebe ve “Anadolu Efsanesi”, Oruç Gazi, Ahî Hüsâmeddîn El-Hüseynî, Şeyh Ali Semerkandî ve “Sığırcık Suyu”, Halil Dede, Şeyh Abdurrahman, Şeyh İzzeddîn, Ahî Şerâfeddîn, Ahî Yakûb, Seydî Yûsuf Dede, Ahî Çomak Dede, Sungur Seydî, Mehdî Şeyh, Şeyh Ali İsfehanî, Hacı Bayrâm-ı Veli, Şeyh Ebu İshâk, Abalı Baba, Şah Kalender Veli, Molla Zeyrek ve Aziz Mahmud Hüdâyî hazretlerinin hayatı anlatılmaktadır.

Ankara Erenleri-1, 20x28 cm ebadında, kuşe kağıda renkli ofset baskılı, ciltli ve şömiz kapaklı olup, 192 sayfadır.

 
KEÇİÖREN TARİH VE KÜLTÜR ATLASI
keiren_ilesi_grntler_48KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NCA
“KEÇİÖREN TARİH VE KÜLTÜR ATLASI”
YAYINA HAZIRLANIYOR…

Keçiören, Cumhuriyet döneminde kurulan bir ilçe olmasına rağmen, zengin doğal ve kültür mirasına sahip olup Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda önemli bir karargâh olmuş, Milli Mücadele’ye tanıklık etmiştir.
Keçiören Belediye Başkanı Mustafa AK’ın himayesinde, Ankara şehir tarihçisi Abdülkerim ERDOĞAN tarafından metropol ilçe Keçiören’i her yönüyle tanıtmayı amaçlayan “Keçiören Tarih ve Kültür Atlası”nın yayına hazırlık çalışmalarına başlanmıştır.
“Keçiören Ansiklopedisi” özelliğinde olacak eserde; Keçiören ilçesinin doğal ve kültürel varlıkları, yaşanmış bilinen tarihi (Antik Çağlar, Anadolu Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi), arkeolojik alanları ve eserleri, yerleşmeleri (mezra, çiftlik, köy/mahalle), ekonomik ve ticari değerleri, nüfus ve sosyal hayatı, eğitim kurumları, edebi ve tarihi lahsiyetleri, yöresel örf ve adetleri (giyim-kuşam, yemek, halk kültürü) ile “Kiçiviran” köyünün metropol ilçe hikayesi belgelerle ve fotoğraflarla kamuoyuna tanıtılacaktır.
 
Sayfa 1 / 8

Abdulkerim Erdoğan

a_01
a_picasa
a_fottom
a_tv

Abdülkerim Erdoğan Eserleri

asemerk
180x256-images-stories-Untitled-1

Ziyaretçi Durumu

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugün33
mod_vvisit_counterDün408
mod_vvisit_counterBu Hafta2019
mod_vvisit_counterBu Ay4096
mod_vvisit_counterToplam662878

Son YORUMLAR